Loading Events
  • 이미 지난 이벤트입니다.
일시
2019-02-17 @ 10:00 - 17:00
비용
유료
주최
Gluwa
장소
베르사이유홀
서울 성동구 성수동2가 159-16 3층

 행사명 : GluwaCon

 주제 : Proper Blockchain

 일시 : 2019년 2월 17일 (일) 오전 10시~오후 5시

 장소 : 리베라호텔 청담 3층 베르사이유홀 (※ 주차 가능)

 식사 : 전일권 참가시 식사 제공

 [SNS]

 1. Gluwa homepage : https://www.gluwa.com

 2. Gluwa twitter : https://twitter.com/gluwa

 3. Gluwa korea twitter : https://twitter.com/gluwa_korea

 4. telegram Creditcoin korea  : t.me/CreditKR